#utanfilter

#utanfilter

Naturleg intelligens

Her finn du lenke  til magasinet #utanfilter som omtalar Firda sitt forsøk med klima og miljøfag. Klikk deg inn og les kva vår tidlegare elev  Evita Kolseth Skaar seier om faget.

Evita var med i det første kullet som tok del i utprøvinga av det nye programfaget klima og miljøfag. Her fortel ho sin historie om korleis ho opplevde å ha dette faget, kva ho har lært og kvifor ho meiner dette er eit viktig fag for norsk skule.

http://www.beasognandfjording.no/naturleg-intelligens-3/

Framtidsfylket står bak magasinet #utanfilter