Gymnasbygget med Trivselshagen Skule og Kultur (Foto: Geir Skagen)

Gymnasbygget med Trivselshagen Skule og Kultur (Foto: Geir Skagen)

Nøkkeltal

  • Skulen ligg på Sandane i Gloppen kommune
  • Skulen er samlokalisert med Trivselshagen. Her finn ein kultursal, kino, bibliotek, dansesalar, dramasal, kulturskule, basseng, treningsstudio, turnhall, idrettshall, friidrettsanlegg og klatrevegg.
  • Ca 400 elevarplassar, inkl. vaksenopplæringstilbod og GMU
  • Utdanningsprogram:  Musikk, dans, drama, idrett og studieførebuande. I tillegg har skulen vaksenopplæringstilbod og grunnskuleutdanning for minioritetspråkleg ungdom. 
  • Tal tilsette ca 70