Firda vidaregåande skule
Elev-PC

Starte på vg1? Då treng du elev-PC!

25. juni 2019

Alle VG1-elevar skal stille med berbar datamaskin frå fyrste skuledag. Nye elevar som startar i VG1 for fyrste gong kan kjøpe subsidiert elev-pc gjennom Atea.

DSC05414

God sommar!

14. juni 2019

Firda vgs ønskjer elevar og tilsette ei riktig god sommar, og gleder oss til å treffast igjen til hausten. Første skuledag etter ferien er måndag 19. august.

Elev som skriv på prøve

Klagefrist

12. juni 2018

Eksamenskarakterane for skriftleg eksamen blir offentleggjort i SkuleArena torsdag 20. juni. Ønskjer du å klage på standpunktkarakterer eller eksamenskarakterer, må du gjere dette innan 10 dagar etter at karakterene vert publisert i SkuleArena. Les om klagefristane her.

Presentasjon under munnleg eksamen

Munnleg eksamen

27. mai 2019

Første melding om munnleg eksamen kjem onsdag 5. juni. Siste dag med munnleg eller munnleg praktiske eksamen er torsdag 20. juni. Elevane må sjekke trekket kl 09.00, trykk på tittelen for å sjå datoene for melding om eksamen.

DSC05414

Undervisningsstillingar - Firda vgs

27. mai 2019

Vi har ledig vikariat i musikk, mediefag og idrettsfag. Sjå utlysningstekst under.

bilde heildagsprøver

Skriftleg eksamen

11. mai 2019

Trekket for skriftleg eksamen blir offentleggjort på skulen sine oppslagstavlar onsdag 15. mai kl 09.00. Elevane er sjølve pliktige til å sjekke eksamenstrekket. Dersom det er vg1-elevar som blir trekt ut til eksamen, skal dei møte til eksamensorientering i kinosalen kl 09.15. Du finn meir informasjon om eksamen på skulen si heimeside under Elev og føresette.

 

40-års jubileium på musikklinja

Musikklinjekonsert – 40 årsjubileum

27. mars 2019

I samband med at det no er 40 år sidan musikklinja starta ynskjer vi å markere dette med ein eigen jubileumskonsert laurdag 27. april.

Prosjekt Uganda

Frå Tanzania til Uganda

Nytt solidaritetsprosjekt på Firda

29. mars 2019

Laurdag 30. mars reiser tre elevar frå Firda vgs til Uganda for å starte opp eit nytt solidaritetsprosjekt med organisasjonen UYSTO. 

klimaprisen til Den Grøne tråden

Klimameisterskap

27. mars 2019

På Firda er det mange som engasjerer seg for klimaet, både i skuletida og på fritida. Frå mars til april skal både elevar og lærarar ved skulen delta i Klimameisterskapet, ein konkurranse som sett fokus på vårt klimaavtrykk.

Bilete syner ein del av skulebygningen

Beredskapsøving på Fosshaugane Campus

10. mars 2019

Torsdag 14. mars kl 16.00 - 19.30 vil det vere politi, brannmannskap og ambulanse i uttrykking, på og i nærleiken av Fosshaugane Campus i Sogndal.