Firda vidaregåande skule
40-års jubileium på musikklinja

Musikklinjekonsert – 40 årsjubileum

27. mars 2019

I samband med at det no er 40 år sidan musikklinja starta ynskjer vi å markere dette med ein eigen jubileumskonsert laurdag 27. april.

Prosjekt Uganda

Frå Tanzania til Uganda

Nytt solidaritetsprosjekt på Firda

29. mars 2019

Laurdag 30. mars reiser tre elevar frå Firda vgs til Uganda for å starte opp eit nytt solidaritetsprosjekt med organisasjonen UYSTO. 

klimaprisen til Den Grøne tråden

Klimameisterskap

27. mars 2019

På Firda er det mange som engasjerer seg for klimaet, både i skuletida og på fritida. Frå mars til april skal både elevar og lærarar ved skulen delta i Klimameisterskapet, ein konkurranse som sett fokus på vårt klimaavtrykk.

Bilete syner ein del av skulebygningen

Beredskapsøving på Fosshaugane Campus

10. mars 2019

Torsdag 14. mars kl 16.00 - 19.30 vil det vere politi, brannmannskap og ambulanse i uttrykking, på og i nærleiken av Fosshaugane Campus i Sogndal.

Søk om lokaltransport for ungdom

Lokaltransport for ungdom

22. februar 2019

Lokaltransport for ungdom gjer det mogleg for ungdom å reise kollektivt til og frå fritidsaktivitetar, også når det ikkje går ordinære ruter.

Students in ice

Kunne du tenke deg å delta på ekspedisjon til Arktis?

31. januar 2019

Då kan du søkje «Students on Ice» før 17. februar. Organisasjonen tilbyr studiereiser for å lære meir om klimautfordringar i polarområda. Ekspedisjonen rettar seg mot ungdom i aldersgruppa 14 – 24 år, og er frå 23. juli til 7. august.

Firda vgs bilde frå skuleplassen (Foto: Geir Skagen)

Hospitering

16. september 2016

Måndag 4. og tysdag 5 mars er det hospiteringsdagar for 9.klassingar. Då får de høve til å bli kjent med dei ulike utdanningsprogramma som de ser lista opp lenger ned på sida.

Musikalen Hair

Musikalen Hair!

26. november 2018

Gjer deg klar for ein rockemusikal du seint vil gløyme. Musikk, dans og drama ved Firda videregåande skule set opp musikalen Hair frå 1967. Førestillinga vert vist i Kultursalen i Trivselshagen, Sandane fredag 15.februar kl. 18:00 og laurdag 16.februar kl.16:00.

Kjemitime ved Firda vgs

Privatisteksamen

04. januar 2017

Fristen for oppmelding til privatisteksamen våren 2019 er 1.februar.

DSC05420

Open dag ved Firda vgs

16. januar 2019

Tysdag 29.januar inviterte Firda vgs til open kveld for aktuelle søkjarar.