Firda vidaregåande skule
Firda vgs

Foreldre og føresette til elevar i vg2 skuleåret 21-22

10. september 2021

Invitasjon til foreldremøte 21.09.21

Bilde av valurne

Resultat skuleval ved Firda vgs

08. september 2021
Bilde av pengar

Advarsel om forsøk på svindel med bank-id

17. august 2021

Informasjon frå politiet

Bilde av ein stabel med bøker.

Avtale om utlån av læremiddel for elevar i vidaregåande skule

12. august 2021

Avtalen må signerast av elev/føresett før du kan låne læremiddel.

Elevar i vidaregåande opplæring kan kjøpe rimeleg PC

Elev-PC

Alle elevar i vidaregåande opplæring må ha eigen datamaskin. Du kan kjøpe rimeleg PC gjennom fylkeskommunen. Dette tilbodet gjeld for nye vg1 elevar, elevar i innføringsklassar for minoritetsspråklege og deltakarar i vaksenopplæringa. Les meir om Elev-PC ordninga her.

Firda vgs

Foreldre og føresette til elevar i vg1 skuleåret 21-22

26. august 2021

Invitasjon til foreldremøte 07.09.21

Firda vgs

Velkomen til nytt skuleår

11. august 2021

Praktisk informasjon om første skuledag.

Firda vgs

Velkomen til Firda vidaregåande skule!

Praktisk informasjon for nye elevar

Søk om stipend hos lånekassen

Lånekassen

Alle i vidaregåande opplæring kan søkje om lån og stipend i Lånekassen. Elevar som har fått skuleplass og takka ja til den, kan søkje om støtte med éin gong. Dei fleste elevar i vidaregåande skole får tilbod om skuleplass i juli.

Les meir om lån og stipend på lanekassen.no