Firda vidaregåande skule
Firda vgs

Foreldre og føresette til elevar i vg 1

14. januar 2022

Invitasjon til foreldremøte 25.01.22 kl 18.30

Bilde av valurne

Resultat skuleval ved Firda vgs

08. september 2021
Bilde av pengar

Advarsel om forsøk på svindel med bank-id

17. august 2021

Informasjon frå politiet

Bilde av ein stabel med bøker.

Avtale om utlån av læremiddel for elevar i vidaregåande skule

12. august 2021

Avtalen må signerast av elev/føresett før du kan låne læremiddel.

Elevar i vidaregåande opplæring kan kjøpe rimeleg PC

Elev-PC

Alle elevar i vidaregåande opplæring må ha eigen datamaskin. Du kan kjøpe rimeleg PC gjennom fylkeskommunen. Dette tilbodet gjeld for nye vg1 elevar, elevar i innføringsklassar for minoritetsspråklege og deltakarar i vaksenopplæringa. Les meir om Elev-PC ordninga her.

Firda vgs

Hospitering ved Firda vgs

29. oktober 2021

Informasjon og timeplanar for hospitering 01.11. - 02.11.21