Firda vgs bilde frå skuleplassen (Foto: Geir Skagen)

Firda vgs bilde frå skuleplassen (Foto: Geir Skagen)

Nytt skuleår nærmar seg

Lurer du på når du får svar på kva du kjem inn på? Her er informasjon om inntak, elev-pc og lånekassen

Du får svar på kva du har kome inn på 5. juli. Då er førsteinntaket klart.

Dei som ikkje får tilbod om plass i førsteinntaket eller ikkje kjem inn på førstevalet sitt i denne omgangen, får ein ny sjanse i andreinntaket 28. juli.

Viktig å svare på Vigo

Du ser resultatet av førsteinntaket på vigo.no 5. juli. Det blir sendt SMS-varsel om inntaket, men uansett om meldinga når fram til deg eller ikkje, så må du logge inn på Vigo og sjekke inntaket der.

Du må også svare ja på Vigo, elles mistar du skuleplassen. Om du ikkje kjem inn på det du helst ønskjer, må du også svare ja til å stå på venteliste til høgare ønske.

Ta kontakt med skulane

Frå 14. august tek skulane over inntaket. Du kan ta kontakt med skulane og be om å bli sett på venteliste til eit tilbod du ikkje har søkt, eller takke ja til ein ledig plass. Alle med ungdomsrett har rett på eit tilbod dei har søkt, men retten er ikkje knytt til ein bestemt skule. Målet er at alle skal ha ein skuleplass til skulestart, men arbeidet med å skaffe skuleplass held òg fram etter skulane har starta.

Skuleåret startar 21. august.

Elev-pc

Alle VG1-elevar skal stille med berbar datamaskin frå skulestart. Sogn og Fjordane fylkeskommune har ordning for VG1-elevar ved dei offentlege vidaregåande skulane om kjøp av elev-pc.

Du må bestille innan 9. juli for at du skal få maskina til skulestart.

Les alt om ordninga, sjå modellane, og registrer deg i nettbutikken på sfj.no/elevpc.

Lånekassen

Du kan søke støtte frå Lånekassen når du har fått skuleplass og har takka ja til han. Dersom du ikkje kom inn på førstevalet, må du vente med å søkje til 1. august, og helst til du er sikker på kva du skal gå på.

Les meir på Lånekassen sine nettsider om støtte til vidaregåande opplæring.

Tidsplan for inntak 2017 (skuleåret 2017–18)

5. juli: melding blir sendt til alle søkjarane – første inntak.
13. juli: svarfrist første inntak.
28. juli: melding om andre inntak.
4. august: svarfrist andre inntak. 

14. august: skulane overtek inntaket.
21. august: skulestart.