Bilde av Firda vgs sine skulebygg med Gamlebygget og Trivselshagen

Bilde av Firda vgs sine skulebygg med Gamlebygget og Trivselshagen

Nytt utdanningstilbod på Firda

Hausten 2017 startar det opp eit treårig utdanningsløp mot tannhelsesekretær som eit vaksenopplæringstilbod ved Firda vgs. Fylkeskommunen, med tannhelsetenesta og opplæringsavdelinga i spissen, har i samarbeid med NAV oppretta tilbodet.