Logo til Firda vgs

Logo til Firda vgs

Nytt valskjema for val av programfag

Det er gjort endringar og justeringar i programfagtilbodet, så vi ber alle elevar på vg1 og vg2 om å gå inn på lenka under der de finn valskjemaet.