Gamlebygget ved Firda vgs (Foto: Geir Skagen)

Firda vgs bilde frå skuleplassen

Firda vidaregåande skule

Firda vidaregåande skule har totalt ca 400 elevar og 70 tilsette, og ligg på Sandane i Gloppen kommune.

Skulen har desse utdanningsprogramma:

Studieførebuande utdanningsprogram:

Vaksenopplæring:

Grunnskuleutdanning for minoritetsspråkleg ungdom (GMU)

 

Kontaktinfo

Firda vidaregåande skule
Firdavegen 21
6823 Sandane


Tlf:   57 63 85 00
Epost: postmottak.firdavgs@vlfk.no