Logo til Firda vgs

Open skule for 10.klassingar og føresette

Tysdag 5.desember er de hjarteleg velkomne til Firda vgs. Vi inviterer til møte med elevar og tilsette ved skulen slik at du som skal inn i vidaregåande skule neste år skal få høve til å bli betre kjent med oss og dei tilboda vi har.

Program for kvelden:

18.00 - 19.00: Kulturinnslag og informasjon ved elevar og tilsette i Kultursalen

19.00 - 21.00: Omvising i dei ulike avdelingane på skulen. Her vert det høve tli å treffe elevar og tilsette frå dei ulike utdanningsprogramma ved skulen. Det vert og høve til å vere med på ulike aktivitetar.

20.00 - 21.00: Kveldsmat og sosialt samvær på open skule

 

Opplæringstilbodet i Nordfjord