Nyhende

Elevar som har prøve i eit klasserom

Dei fleste får førstevalet!

04. juli 2019

3614 søkjarar til vidaregåande opplæring har i dag fått tilbod om skuleplass på det programområdet dei hadde som førsteval. Det er 89 prosent av alle søkjarane med ungdomsrett.

Les meir ›

Best i landet på gjennomføring

14. juni 2019

Sogn og Fjordane er best på gjennomføring i vidaregåande opplæring både på studiespesialiserande og yrkesfag. Fire av fem elevar har gjennomført opplæringa etter fem år.

Les meir ›

Vil du bli med og kvalitetssikre framtidas fagarbeidarar?

03. juni 2019

Stadig fleire elevar i vidaregåande opplæring går yrkesfag og skal til slutt gå opp til fagprøve. Vi treng nye sensorar til å gjennomføre fagprøvar og delta i prøvenemnder i Vestland frå 1. januar 2020.

Les meir ›