Firda vidaregåande skule/Opplæringstilbod
Bilde mangler

GMU - Grunnskuleutdanning for minoritetsspråkleg ungdom

Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune samarbeider om utdanningstilbodet for minoritetsspråkleg ungdom.  I Gloppen er det to GMU-grupper, ei på Gloppen opplæringssenter og ei på Firda vgs.