Opptaksprøve dans

Dersom det er stor søknad til linja, vil det bli arrangert ei frivilleg opptaksprøve. Tilbodet går til primærsøkarane.

Slik foregår opptaksprøva:

Praktisk del 90 min: 

  • Danselærarane underviser øvelsar frå minst to ulike dansestilar. 
  • Her er du saman med dei andre søkarane til danselinja. 

Samtale, individuelt: 

  • Vi ynskjer og bli kjent med deg som søker, og vil gjerne høyre om motivasjonen din for å gå på danselinja.
  • Det er også spennande og høyre kva erfaring du har innan dans, eller andre interesser.
  • Her kan du stille spørsmål om studiet og skulen.

Velkomen som søkjar hos oss på danselinja! 

Frist for å søkje: 1. mars