TIN camp

Overnattingstur for elevar på vg1

Torsdag til fredag i fyrste skuleveka tar vi med oss alle elevane på vg1 på overnattingstur i Trivselsskogen som eit sosialt tiltak. Elevane må ha med seg sovepose, liggeunderlag og kle til å vere ute i naturen. Det er viktig at hybelbuarane får med seg dette til skulestart. Meir informasjon om turen får de på mandag.