Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter eller ikkje får opna dokumenta, ta kontakt på post@sfj.no.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsende og interne saksdokument for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Dette vert publisert

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument med to unntak. Vi publiserer ikkje dokument

  • som vi har unnteke frå innsyn i medhald av offentleglova
  • som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7

Vedlegg vert ikkje publiserte.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Elev- og personalmapper

Elev- og personalmapper er ikkje del av den offentlege postlista. Det er for å unngå at opplysningar om enkeltpersoner vert samanlikna på ein måte som kan føre til brot på teieplikta. For innsyn i den offentlege versjonen av desse journalane, ta kontakt på post@sfj.no.

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 16.04.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 16.04.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 16.04.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 16.04.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Maritimt Opplæringskontor
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Vågsøy Kommune
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Selje Kommune
Dato: 16.04.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Lotteri- og Stiftelsestilsynet
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Balestrand Kommune
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Balestrand Kommune
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Riksantikvaren
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Riksantikvaren
Dato: 16.04.2019 - Mottakar: Stamina Helse AS (Berdifsthelsetenesta)
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Byggopp Sogn & Fjordane
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Hornindal Kommune
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Operasjon Dagsverk i Sogn og Fjordane
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Norsk Fjordhestsenter AS
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Stiftinga Wittgenstein I Skjolden
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Jelena Belamaric
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Sogn og Fjordane Revisjon IKS
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Sogneprodukt AS
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Per Halvard Utvik Gjerde
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Elvegården A/S
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Luca Berti
17/6496-10 Dokumentasjon
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.04.2019 - Mottakar: Bjørgvin bispedømekontor v/Jens Meyer
Dato: 16.04.2019 - Mottakar: Bjørgvin Bispedøme, Aurland Kyrkjeverje
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: *********************
19/4148-1 Dokumentasjon
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.04.2019 - Mottakar:
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Elskug og Eksis
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.04.2019 - Mottakar: Nettavisen
Dato: 16.04.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.04.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 16.04.2019 - Mottakar: *********************
19/827-6 Dokumentasjon
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Bkk Nett AS
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Eid kommune
Dato: 16.04.2019 - Mottakar: Gloppen Kommune
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.04.2019 - Mottakar: *********************
19/379-6 Dokumentasjon
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: *********************
19/382-6 Dokumentasjon
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: *********************
18/8292-13 Dokumentasjon
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: *********************
19/4157-1 Dokumentasjon
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: *********************
19/385-7 Dokumentasjon
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: *********************
19/4158-1 Dokumentasjon
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: *********************
19/380-5 Dokumentasjon
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.04.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Erlend Toftesund
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Tor Alvik
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Solveig Helga Mork Holmøyvik
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Line Skjæret Bjelde
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Gloppen kommune
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Atle Loen
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Eivind Rogne
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Henjahaugane Barnehage
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Sogndal Kommune
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Flora kommune
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Marita Endal Hauge
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Johanna Weinholdt
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Siv Kristin Otterdal
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Birgit Gjerland
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Marit Tonning
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Torill Torgnes
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Hege Nilsen Nornes
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Torunn Gro Blomdal
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Liv Astrid Østrem
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Barmøy Bygdelag
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Vesterland Feriepark DA
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Rønnaug Fergestad Jansen
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Livar Bergheim
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Henriette Husevåg Førde
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Cathrine Ekehaug
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Jan Egil Lilleøfsen Sagen
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Borgar Frøysland Grande
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Junie Andrea Lindblom
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Jogeir Magnar Agjeld
18/8292-14 Rettsbrev
Dato: 16.04.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: Trude Helen Ytrelid
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.04.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.04.2019 - Mottakar:
Dato: 16.04.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 16.04.2019 - Mottakar: *********************
18/2653-17 Internrevisjon
Dato: 16.04.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 16.04.2019 - Mottakar:
16/8850-12 Protokoll
Dato: 16.04.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 16.04.2019 - Mottakar: *********************