Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter eller ikkje får opna dokumenta, ta kontakt på post@sfj.no.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsende og interne saksdokument for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Dette vert publisert

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument med to unntak. Vi publiserer ikkje dokument

  • som vi har unnteke frå innsyn i medhald av offentleglova
  • som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7

Vedlegg vert ikkje publiserte.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Elev- og personalmapper

Elev- og personalmapper er ikkje del av den offentlege postlista. Det er for å unngå at opplysningar om enkeltpersoner vert samanlikna på ein måte som kan føre til brot på teieplikta. For innsyn i den offentlege versjonen av desse journalane, ta kontakt på post@sfj.no.

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: Nordplan As Avd Førde, Fylkesmannen i Vestland
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: Andre Sulen
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: *********************
19/1638-688 Tilskot el-sykkel
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: Sogndal kommune
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: Stiftinga Svanhild, Veteranbåtlaget M/S Stangfjord, Veteranskibslaget Stavenes, Ms Nybakks Venner, Kystmuseet I Sogn og Fjordane, Fjord-2 Fjord Cruises AS, Veteranbåtlag Atløy, Kystmuseet I Sogn og Fjordane MS Haugefisk, Harald RA114 Ove Losnegård Snikkar & Båtbyggjar, Tore Røyrvik MS Arnafjord, Morten Neset MB Arnefjord, Per Henrik Gillesvik M/K Odd
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: Digitalarkivet Arkivverket
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: Helen Hjertaas, Ole Johnny Stubhaug
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: Sygna Vgs AS
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: Sygna Vgs AS
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: Dagrun Almenning Kvalheim
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: Trude Ramstad
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: Sogn og Fjordane Landbruksselskap
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: Norsk Bygdesagforening
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: IT-forum
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: Førde kommune
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: Norsk Bygdesagforening, Tredrivaren, Fylkesmannen i Vestland
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: Førde Kommune
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: Fylkesmannen i Vestland, Selje kommune, Mattilsynet Sør og Vest, Kystverket Vest, Fiskeridirektoratet
Dato: 16.10.2019 - Mottakar:
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: Vadheim Akvapark AS
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: Vadheim Akvapark AS
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: Kjell Magne Hillestad
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: Forsvarsdepartementet
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: Bilbransjens Opplæringskontor AS
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Mottakar:
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: Inge Svorstøl
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: *********************
19/11347-1 Skulemiljøsak
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: Høyanger kommune
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: Klima- og Miljødepartementet
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: Nordland Fylkeskommune
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: Fortidsminneforeningen
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: Førde Kommune
19/9838-3 Marifjøra
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: Bergens Sjøfartsmuseum
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: Fjaler kommune
17/8305-21 Oppseiing
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: Stryn kommune
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: Gaular kommune
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: Bremanger kommune
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: Flora kommune
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: Sogn og Fjordane Landbruksselskap
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: Kommunal- og Moderniseringsdepartementet
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: Fjordane Friluftsråd
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: Pro-Opplæringskontoret For Prosess og Mekanisk Industri
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: Sunnfjord Energi AS
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: Seaworks Kabel AS
Dato: 16.10.2019 - Mottakar: Fjaler kommune
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 16.10.2019 - Avsendar: *********************