Faga på musikklinja

Musikk er eit studieførebuande utdanningsprogram, og du vil såleis ha dei same fellesfaga som på studiespesialiserande. I tillegg har du ei rekke fag som er retta mot programområdet musikk. Musikklinja gir deg studiekompetanse samtidig som du får jobbe med dine interesser.

Programfag på musikklinja

  • Lytting
  • Instruksjon og leiing
  • Instrument, kor og samspel
  • Musikk i perspektiv
  • Musikk fordjuping
  • Ergonomi og rørsle
  • Musikk, dans, drama (MDD)

I tillegg har du på musikklinja alle fellesfaga som ligg til eit studieførebuande utdanningsprogram. I tabellen finn du oversikt over dei ulike faga, lenker til dei ulike læreplanane, kva trinn dei ulike faga ligg til og kor mange årstimar det enkelte fag omfattar.

Fag

Årstimer

Fellesfag

 VG1

VG2

VG3

Norsk

113

112

168

Engelsk

140

 

 

Matematikk: Vg1: 1P / 1T , Vg2: 2P / S1 / ( R1 = 140t)

140

84

 

Naturfag

140

 

 

Framandspråk: Nivå I / Nivå II

113

112

 

Samfunnsfag

 

84

 

Geografi

 

56

 

Historie

 

56

113

Religion og etikk

 

 

84

Programfag

 

 

 

Musikk,dans,drama

140

 

 

Lytting

56

 

 

Musikk

140

 

 

Musikk i perspektiv 1

 

140

 

Musikk Fordjuping 1

 

140

 

Instrument, kor, samspel 1

 

140

 

Ergonomi og rørsle 1

 

56

 

Musikk i perspektiv 2

 

 

140

Musikk Fordjuping 2

 

 

140

Instrument, kor , samspel 2

 

 

140

Instruksjon og leiing

 

 

140

Ergonomi og rørsle 2

 

 

56

Sum timar pr år

982

980

981

 

Det er ikkje noko krav at du kan notar på førehand, men det er sjølvsagt ein fordel. Musikkteorien du møter i 1. klasse startar frå grunnen av. Du vel hovudinstrument sjølv, men skulen må ta atterhald om at vi klarar å skaffe kvalifisert lærar til instrumentet ditt.