Programvare til nedlasting

Som elev i Sogn og Fjordane kan du laste ned viktig programvare til din maskin.

Gå inn på http://skule.sfj.no .Her loggar du deg inn med FEIDE-identen din for å få tilgang til skuleportalen. Her finn du FEIDE-tenester og Office 365 og alt som er kopla opp mot denne som Lync, epost, Word, Excel og resten av Office-produkta.