Firda vidaregåande skule/Om oss/Prosjekt og satsingar

Prosjekt og satsingar

Firda vgs har 3 satsingsområder for skuleåret 2016/17:

  • Relasjonsbygging
  • Grunnleggande ferdigheiter
  • Digital satsing

I tillegg har vi viktige prosjekt på gong

  • Grøn skule
  • Helsefag for framandsspråklege