Firda vidaregåande skule
Prosjekt Uganda

Prosjekt Uganda UB markerer seg

Prosjekt Uganda UB kom i går på 2.plass i fylkesmeisterskapen for ungdomsbedrifter i klassa Beste sosiale entreprenør.

Det var styret i ungdomsbedrifta, som består av Mathilde Grøttebø, Tone Hessevik og Julie Aksnes Williams, som representerte Prosjekt Uganda UB. På grunn av situasjonen rundt Coronaviruset vart fylkesmeisterskapen i år arrangert via nett. Vinnar av beste sosiale entreprenør vart LEAF UB frå UWC. Her kan de lese juryen si grunngjeving:

Juryen si grunngjeving:

"Alle kandidatene har klart definerte sosiale problem som de ønsker å løse. Det at de jobber med slike utfordringer viser at de har en indre motivasjon for å gjøre verden til et bedre sted. På bakgrunn av dokumentasjonen har vi valgt å trekke frem to av ungdomsbedriftene som markerte seg som de beste.

1. plass:

Førsteplassen imponerer med sin velskrevne rapport med tydelige koblinger til FNs bærekraftsmål. Bedriften har tenkt på alt fra sirkulærøkonomi, tekniske løsninger og viktigheten av å gi jenter en mulighet til utdanning. De har gjennom spennende arrangementer som workshops, auksjoner og salg av internasjonale matretter klart å skape entusiasme i sitt lokalsamfunn. De viser i tillegg til kontakt med næringslivet i Ghana. LEAF fra UWC viser bred kunnskap om både utfordring og løsning, og vi ønsker dem til lykke som vinnere av «Beste sosiale entreprenør»! 

2. plass:

Andreplassen går til en ungdomsbedrift som har klart å skape stort engasjement rundt arbeidet sitt. Deres arrangementer har tiltrukket seg hundrevis av deltakere, og de har fått et stort økonomisk overskudd. Inntekten går til ungdom som ikke kommer seg ut i arbeidslivet og som risikerer en ustabil økonomisk fremtid. Midlene går spesifikt til opplæring i yrkesfag og entreprenørskap, samt opprustning av skolen. Bedriften har satt i gang originale og kreative arrangementer som «Skal Vi Danse» og «Go Crazy for Uganda» - vi gleder oss til å følge fortsettelsen til Prosjekt Uganda fra Firda Videregående Skole!"

Vi gratulerer Prosjekt Uganda med godt arbeid!