Firda vidaregåande skule/Om oss/Organisasjon/Råd og utval

Råd og utval

Skulemiljøutvalet / Skuleutvalet 2018/19

Repr. fylkeskommunen/leiinga: Hallgeir Hansen (rektor)

Repr. tilsette:         Sine Charlotte Gade (Verneombod)

Repr. elevrådet:    Greta Søreide Gjenedal (3DAA)

Repr. elevrådet:    Kristine Strøm (3IDA)

Repr. elevrådet:    Pernille Nedrebø (3MUA)

LAMU 2018/19

Repr. leiinga:         Magne Larsen (utviklingsleiar)

Repr. tilsette:         Sine Charlotte Gade (Verneombod)

Repr. elevrådet:    Eline Hetle Alsaker (2IDB)

Folkehelsegruppa 2016/17

Repr. leiinga:         Jørgen Dølvik Husbyn (pedagogisk leiar)

Repr. tilsette:         Liv Ingunn Holvik (Miljøkoordinator)

Repr. kommunen: Margot Gimmestad (Helsesøster)

Repr. elevrådet:    Tore Andre Orheim (3STA) og Synne Hellebø (3MUA)

Ungdomsrådet i Gloppen kommune

Repr. elevrådet:    Julia Jordanger Loen (2IDR) og Egil Natvik Vestrheim (vara) (2STA) - valt for 2 år

Repr. elevrådet:    Mari Toen Nese (2DRA) og Pernille (vara) (3MUA) - valt for 1 år

 

 

Tanzaniakomiteen (ungdomsbedrift) 2018/19           

Hovudkomite:

Leiar:                             Kristine Strøm

Nestleiar:                      Sofia Hyttedalen

Sekretær:                      

Økonomiansvarleg:       

Med i økonomigruppa:  

Styremedlem:                 

Styremedlem:                 

 

Tips ein ven Skriv ut