Firda vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving/Rådgjeving

Rådgjeving

Firda vidaregåande skule har to rådgjevarar:

Jørund Walseth

Jørund Walseth er rådgjevar for elevar på utdanningsprogram for musikk, dans,drama og idrettsfag.
Jørund har kontor i C-bygget, rom C210.
Her ser du når Jørund har satt av tid til rådgjeving:

 

Måndag

Tysdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

1.t:  0 8.30-09.30

Rådgjeving

Rådgjeving

Rådgjeving

Rådgjeving

Rådgjeving

2.t:   09.40-10.40

Rådgjeving

Undervisning

Undervisning

Undervisning

Rådgjeving

3.t:   10.50-11.50

Rådgjeving

Undervisning

Undervisning

Undervisning

Rådgjeving

Lunsj

 

 

 

 

 

4.t:   12.30-13.30

Rådgjeving

Rådgjeving

Rådgjeving

Rådgjeving

Rådgjeving

5.t:   13.40-14.40

Rådgjeving

Rådgjeving

Rådgjeving

Rådgjeving

Rådgjeving

6.t:   14.50-15.50

Rådgjeving

Rådgjeving

Rådgjeving

Rådgjeving

 

 

Tove Hanne Ommedal

Tove Hanne er rådgjevar for elevar på studiespesialiserande utdanningsprogram og koordinator for spesialundervisning ved Firda vgs.
Ho har kontor i gamlebygget på Firda, rom A104
Her ser du når Tove Hanne har satt av tid til rådgjeving:

 

Måndag

Tysdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

1.t:  0 8.30-09.30

OT

Rådgjeving

Undervisning

Rådgjeving

OT

2.t:   09.40-10.40

OT

Rådgjeving

Undervisning

Leiarmøte

OT

3.t:   10.50-11.50

Undervisning

Rådgjeving

Undervisning

Leiarmøte

OT

Lunsj

 

 

 

 

 

4.t:   12.30-13.30

Møte

Møte

Rådgjeving

Rådgjeving

ALT / OT

5.t:   13.40-14.40

Rådgjeving

Møte

Rådgjeving

Rådgjeving

ALT / OT

6.t:   14.50-15.50

Rådgjeving

Rådgjeving

Rådgjeving

Rådgjeving

 

Rådgjevarane kan hjelpe deg med:        

  • informasjon og råd om val av studieretningsfag og valfag.
  • informasjon og råd om yrke/vidare utdanning.
  • råd og rettleiing når det vert vanskar i skulearbeidet.
  • råd og støtte når det oppstår personlege eller sosiale vanskar.
Rådgjevarane formidlar kontakt til, og samarbeidar med, helsepersonell, PPT-kontor og andre hjelpeinstansar/spesialistar når dette er ønskjeleg eller nødvendig.
Rådgjevarane har teieplikt.

 

Kontakt

Jørund Walseth

Jørund Walseth

Rådgjevar
jorund.leiv.walseth@vlfk.no
Tlf: 415 30 889

Tove Hanne Ommdal

Rådgjevar 
tove.hanne.ommedal@vlfk.no
Tlf: 57 63 85 48