Relasjonsbygging

Relasjonsbygging var nytt satsingsområdet for Firda vgs frå skuleåret 2016/17.

Gode relasjonar er viktig for å bygge eit trygt og godt skulemiljø, å skape fagleg og sosial trivsel.

Her kan du lese vårt framtidsbilde PDF document ODT document av korleis vi skapar gode relasjonar i praksis. Framtidsbilde er utarbeida av tilsette og elevar i 2017.

Frå hausten 2018 skal vi gjennomføre prosjektet Draumeskulen, som er eit systematisk opplegg med fokus på relasjonar, vennskap og trivsel.