bilde heildagsprøver

Skriftleg eksamen

Trekket for skriftleg eksamen blir offentleggjort på skulen sine oppslagstavlar onsdag 15. mai kl 09.00. Elevane er sjølve pliktige til å sjekke eksamenstrekket. Dersom det er vg1-elevar som blir trekt ut til eksamen, skal dei møte til eksamensorientering i kinosalen kl 09.15. Du finn meir informasjon om eksamen på skulen si heimeside under Elev og føresette.