Firda vgs bilde frå skuleplassen (Foto: Geir Skagen)

Firda vgs bilde frå skuleplassen (Foto: Geir Skagen)

Skulestart 2017-2018

Velkomen til skulestart. Her finn du viktig informasjon om oppstarten av skuleåret.

Oppmøtetid i dei ulike gruppene:

Elevar på vg1,vg2,vg3 i utdanningsprogramma studiespesialiserande, idrettsfag, musikk, dans, drama og elevar i GMU (grunnskuleutdanning for minoritetsspråklege) møter måndag 21.8, kl 08.30 i kultursalen. Ta med pc første skuledag. ​(Går du vg1 og ikkje har fått pc gir du beskjed til kontaktlærar første skuledag)

Elevar i vaksenopplæringstilboda møter etter følgjande plan:
Elevar på helsefagarbeidarutdanning for minoritetsspråklege på vg2 og vg3 møter tysdag 22.8, kl 09.00 i kantina.
​Nye elevar på tannhelsesekretærutdanninga møter tysdag 29.8, kl 10.00 i kinosalen.
​Nye elevar på helsefagarbeidarutdanning for mioritetsspråklege (vg1) møter 29.8, kl 12.00 i kinosalen.
​Elevar på praksiskandidatkurs (deltid) i helsefag møter måndag 28.8, kl 10.00 i kinosalen

Velkomen til Firda