Firda vgs

Skulestart

Skulestart for nye og gamle elevar er måndag 20. august kl 09.00.
Vi samlast i Kultursalen i Trivselshagen for felles oppstart.
Vel møtt!