Firda vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving/Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk

Alle elevar har rett til tilpassa opplæring.

Retten til tilpassa opplæring finn du i opplæringslovens kapittel 1. Målet er at alle elevar skal lære best mulig ut fra sine emner og føresetnader. Turid Korterud jobbar som spesialpedagogisk rådgjevar hos Firda vgs og kan hjelpe deg med råd, søknadsskriving, tilvisning til PP-tenesta eller andre i støtteapparatet.