Standpunkt og klagerett

Standpunktkarakterane vert publisert i SkuleArena. Klageretten er innan 10 dagar etter at karakterane er publisert. Hurtigklagefristen for vg3 er søndag 20. juni. Les meir om klageretten og korleis du kan klage på vestlandfylke.no