Sykle til jobben

Sykle til jobben

Spreke Firda-lærarar deltek i "Sykle til jobben"

Firda har med 3 lag på årets Sykle-til-jobben-aksjon. Vi går, syklar og trimmar meir enn elles i ein hektisk skulekvardag. No har det gått 4 veker og vi er halvvegs! Vi får poeng for alle fysisk aktivitet og ligg godt an, både i Gloppen og elles i fylket. Bra for miljøet, helsa og humøret er det òg! Les meir her: https://gloppen.kommune.no/aktuelt/bli-med-i-sykle-til-jobben-aksjonen.186909.aspx