Bilde av elevar frå Firda vgs som møter skuleborn i Tanzania

Bilde av elevar frå Firda vgs som møter skuleborn i Tanzania

Tanzaniaprosjektet

Her er filmen om Tanzaniaprosjektet ved Firda vgs

Våren 2014 etablerte Firda vgs eit samarbeid med Aiducatius Foundation som er ein internasjonal organisasjon som samlar inn pengar for betre utdanning for born i fattige land. Firda vgs støttar skular i Tanzania gjennom sine innsamlingsaksjonar i løpet av skuleåret. Dette er tredje året Firda vgs deltar i prosjektet.

>

Filmen er laga av Dina Rygg Eide som var ein av elevane som fikk besøke samarbeidsskulen vår i Tanzania i sommar.