Utleige

Ved behov for leige av skulen sine lokaler, ta kontakt med skulen.