Utvikling og kvalitet

Utviklingsplanen for Firda vgs 2016-2019 legg til grunn at hovudsatsinga dei næraste åra skal vere på skulebasert kompetanseutvikling og kunnskapsbasert læring.

Firda  vgs skal ha ein tydeleg fagleg profil og bygge på ei vid forståing av læring. Skulen skal vere ein inkluderande danningsarena for alle, både elevar og tilsette.

Skulens oppdrag er å legge til rette for læring og utvikling for kvar enkelte ungdom. I dette arbeidet er trivsel og gode relasjonar mellom elevar og tilsette eit viktig fundament.

Her finn du Utviklingsplan 2016-2019

Visjon

   «Kunnskap og danning for framtida»

Slagord

  «Firda – meir enn ein skule»