Helsefag for framandspråklege

Helsefag for framandspråklege

Vaksenopplæring

Firda vgs startar opp nytt kull for helsefag vg1 til hausten. Inntaksbrev er sendt ut, svarfrist 1. juli. Vaksenopplæringa startar i veke 34, deltakarane vil få tilsendt meir informasjon om oppstart til hausten.

Du kan lese meir om vaksenopplæringa ved Firda vgs her