Firda vgs bilde frå skuleplassen (Foto: Geir Skagen)

Firda vgs bilde frå skuleplassen (Foto: Geir Skagen)

Valskjema programfag

Her finn du skjema for val av programfag neste skuleår. Svarfrist er satt til torsdag 16.2. Alle elevar på vg1 og vg2 skal svare.

Finn din klasse og klikk på lenka.
Valskjemaet krev pålogging gjennom skule.sfj.no og Feide.
Om du er veldig usikker på kva du skal velje, eller har spørsmål til valet, kan du skrive dette i kommentarfeltet i skjemaet. Der kan du og legge inn andre kommentarar som er relevante i forhold til neste skuleår.

1musikk: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=K0TyPAy1H0e_a3pzDxoXvxKlIWT0y3pBkueJ6wPCNNdUMUsxQ1EyT004MjA1VlNJMlpBWjVGMUJZMi4u

2musikk: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=K0TyPAy1H0e_a3pzDxoXvxKlIWT0y3pBkueJ6wPCNNdUN05JQTE0NU4yT1RJOEdMUktFTkc0VlEwMi4u

1dans: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=K0TyPAy1H0e_a3pzDxoXvxKlIWT0y3pBkueJ6wPCNNdUQTRJVzRPVEpTRVRHVFlJRUdQRzRVT0NZVC4u

2dans: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=K0TyPAy1H0e_a3pzDxoXvxKlIWT0y3pBkueJ6wPCNNdURURHV1laR1dBUVk2NUFTODAySFE4RjVLVS4u

1drama: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=K0TyPAy1H0e_a3pzDxoXvxKlIWT0y3pBkueJ6wPCNNdUREpYM0lLRFlER08yNVhPOUZCSE4wSlBUTy4u

2drama: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=K0TyPAy1H0e_a3pzDxoXvxKlIWT0y3pBkueJ6wPCNNdUQkpNUTZXRk1BSlhIQ1ZNS0oyVEM3RkRDUi4u

1idrett: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=K0TyPAy1H0e_a3pzDxoXvxKlIWT0y3pBkueJ6wPCNNdUQUVBMU45S0gwN1pER1c4UDk5Mlg1S0VaTS4u

2idrett: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=K0TyPAy1H0e_a3pzDxoXvxKlIWT0y3pBkueJ6wPCNNdUMzFHOFlWTlFDMkVQVDFOTU5VRlBXTzZIMi4u

1STA: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=K0TyPAy1H0e_a3pzDxoXvxKlIWT0y3pBkueJ6wPCNNdUOFhXRDYwRFoyM0hSRlFRMUVaOExYWUc1Ny4u

2STA: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=K0TyPAy1H0e_a3pzDxoXvxKlIWT0y3pBkueJ6wPCNNdUNUcwTE9JOVdWNUtZQ1NOQzEzSElFWkFHQi4u