Bilde av Gamlebygget og skuleplassen ved Firda vgs (Foto: Geir Skagen)

Firda vidaregåande – meir enn ein skule

Firda vgs ligg på Sandane i Gloppen kommune. Vi har 370 elevar og 75 tilsette. Vi er kjent som ein hybelskule der ca 50% av elevane bur på hybel. På ettermiddag/kveldstid har vi Open skule som er eit aktivitetstilbod til alle våre elevar. Her kan du gjere lekser, møte venner, kjøpe billeg middag, vere med på klatring og ete gratis kvelds. Her møter du Liv, vår miljøkoordinator, som er med å skape trygge gode rammer for elevane.
Omslagbilde av jubileumsbok

Jubileumsbok for Firda Vidaregåande skule

23. august var det nøyaktig 100 år sidan Firda Gymnas vart opna i Vonheim. I haust har skulen markert jubileet med ei rekke arrangement og ei 100-årsbok av Arve Sandal.

Sjukefråvær-nye rutinar

Det vert innført nye rutinar om dokumentasjon på fråvær

Aktuelle saker

31.01.2023

Musikal 2023

Årets musikal frå musikk, dans og drama. Fredag 17. februar kl. 19.00 Laurdag 18. februar kl 18.00

plakat av Dantes inferno
30.01.2023

Vaksenopplæring ved Firda vgs.

Er du over 24 år.....

Tannlege demonstrerar riktig tannpuss for pasient.
21.01.2023

Digital Open kveld på Firda vgs

Velkommen til digital open kveld på Firda vgs. MÅNDAG 23.01.2023. Vi har delt opp dette møtet i ein felles informasjonsbolk og parallelle møte for dei ulike seksjonane. Meir informasjon og lenker til dei ulike møta finn de lenger ned på sida.

Firdalogoen: Firda vgs meir enn ein skule