Bilde av Gamlebygget og skuleplassen ved Firda vgs

Firda vidaregåande – meir enn ein skule

Firda vgs ligg på Sandane i Gloppen kommune. Vi har 370 elevar og 75 tilsette. Vi er kjent som ein hybelskule der ca 50% av elevane bur på hybel. På ettermiddag/kveldstid har vi Open skule som er eit aktivitetstilbod til alle våre elevar. Her kan du gjere lekser, møte venner, kjøpe billeg middag, vere med på klatring og ete gratis kvelds. Her møter du Liv, vår miljøkoordinator, som er med å skape trygge gode rammer for elevane.
Omslagbilde av jubileumsbok

Jubileumsbok for Firda Vidaregåande skule

23. august er det nøyaktig 100 år sidan Firda Gymnas vart opna i Vonheim. Utover hausten vil skulen markere jubileet med ei rekke arrangement og ei 100-årsbok av Arve Sandal. Det blir boklanseringsfest tysdag 23.aug kl 19 i Trivselshagen.

Aktuelle saker

27.09.2022

Hospitering ved Firda vidaregåande skule

Hospitering for 10. klasse måndag 24. og tysdag 25. oktober 2022.

Bilde av Firda vgs.
14.09.2022

Jubileumsveke - Firda 100 år

I veke 37 markerer vi 100-års jubileet til Firda vgs. Det blir tverrfagleg veke med fokus på demokrati og medborgarskap, aktivisme, historisk dag og innovasjon. I tillegg kjem Hovudutval for opplæring og kompetanse for å ha møte onsdag 14. sept. Veka...

26.08.2022

Foreldre og føresette til elevar skuleåret 22-23

Invitasjon til foreldremøte 07.09.22 - stream av møtet er lagt til

Bilde av elevar og tilsette tatt 23. august 2022