Bilde av Gamlebygget og skuleplassen ved Firda vgs

Firda vidaregåande – meir enn ein skule

Firda vgs ligg på Sandane i Gloppen kommune. Vi har 370 elevar og 75 tilsette. Vi er kjent som ein hybelskule der ca 50% av elevane bur på hybel. På ettermiddag/kveldstid har vi Open skule som er eit aktivitetstilbod til alle våre elevar. Her kan du gjere lekser, møte venner, kjøpe billeg middag, vere med på klatring og ete gratis kvelds. Her møter du Liv, vår miljøkoordinator, som er med å skape trygge gode rammer for elevane.
Eit utandørs bilete av unge mennesker og natur i Nordfjord

Fagopplæring for vaksne i Nordfjord

Nordfjord går saman om opplæringstilbod for vaksne. Alle dei utlyste tilboda om vaksenopplæring for vaksne i Nordfjord skjer etter "Gloppenmodellen", i eit samarbeid mellom NAV, dei vidaregåande skulane og kommuner/bedrifter i Nordfjord. Modellen kombinerer praksis og teori.

Aktuelle saker

20.06.2022

God sommar

Vi vil ønskje elevar og tilsette ein riktig god sommar, og glede oss til å treffast igjen til skulestart måndag 15. aug.

Elevar spele kubb på skuleplassen
13.06.2022

Elevklage på sluttvurdering

Informasjon om saksbehandling og fristar ved elevklagar.

bilde av personar ved arkivskap
10.06.2022

Avslutningsfest for elevar i vg 3

Invitasjon til avslutningsfest til foreldre og føresette

Klassebilde av vg3 idrett