• Firda vgs

  Velkomen til Firda vidaregåande skule!

  Praktisk informasjon for nye elevar

 • Firda vgs

  Inntak til vidaregåande opplæring

  Første inntaket til vidaregåande opplæring er 8. juli - hugs å svare innan 16. juli. Andre inntaket er 22. juli med svarfrist innan 30. juli. Tredje inntaket er 5. aug. Her svarer du JA til tilbod ved å møte på skulen første skuledag.

 • Helsefag for framandspråklege

  Vaksenopplæring

  Firda vgs startar opp nytt kull for helsefag vg1 til hausten. Inntaksbrev er sendt ut, svarfrist 1. juli. Vaksenopplæringa startar i veke 34, deltakarane vil få tilsendt meir informasjon om oppstart til hausten.

 • Elevar i vidaregåande opplæring kan kjøpe rimeleg PC

  Elev-PC

  Alle elevar i vidaregåande opplæring må ha eigen datamaskin. Du kan kjøpe rimeleg PC gjennom fylkeskommunen. Dette tilbodet gjeld for nye vg1 elevar, elevar i innføringsklassar for minoritetsspråklege og deltakarar i vaksenopplæringa. Les meir om Elev-PC ordninga her.

 • Søk om stipend hos lånekassen

  Lånekassen

  Alle i vidaregåande opplæring kan søkje om lån og stipend i Lånekassen. Elevar som har fått skuleplass og takka ja til den, kan søkje om støtte med éin gong. Dei fleste elevar i vidaregåande skole får tilbod om skuleplass i juli. Les meir om lån og stipend på lanekassen.no

Fleire saker ›