Hopp til hovedinnhold

Tilsette ved skulen

Nokre ord frå rektor:

Det er stas å vere rektor ved Firda vgs. Firda er ein skule der det skjer mykje heile tida og her er mange engasjerte menneske, både elevar og tilsette.

Det er engasjement i ulike lag og organisasjonar, det er engasjement i å skape eit godt læringsmiljø og i å skape eit trygt og godt skulemiljø. At vi har engasjerte elevar  er ein stor styrke ved skulen. For meg som rektor er det viktig at elevane si stemme vert lytta til og at gode innspel vert tatt på alvor og fører til evt. endring.

Det er ein stor verdi at vi kan jobbe i lag, elevar og tilsette. Det skjer ikkje minst gjennom open skule, der tilsette og elevar i lag har ansvar for måltid og sosiale aktivitetar på kveldstid.

Eg ynskjer at skulen skal vere ein arena for både å bygge gode liv og gode fellesskap, som ein tidlegare elev skreiv, «vi lærte ikkje å klare oss åleine, men vi lærte å klare oss saman»

Helsing Hallgeir Hansen

Rektor Firda vgs

Hallgeir Hansen

rektor
Bilde av rektor Hallgeir Hansen

Solfrid Bjørkum

Avdelingsleiar musikk, dans og drama
Bilde av Solfrid Bjørkum, avdelingsleiar musikk, dans, drama

Magne Larsen

Ass. rektor / avdelingsleiar idrett
Bilde av Magne Larsen, avdelingsleiar idrett

Charlotte Østebø Nilsen

Avdelingsleiar vaksenopplæring og elevtenester
Bilde av Charlotte Østebø Nilsen, avdelingsleiar elevtenester

Tove Hanne Ommedal

Rådgjevar
Rådgjevar ved Firda vgs Tove Hanne Ommedal

Søk etter tilsette

Tilsette ved skulen

  • {{ item.name }}

    {{ item.workTitle }}