Hopp til hovedinnhold

Vaksenopplæring

Bilder frå helsefag tilrettelagt for vaksne med anna morsmål enn norsk.

Dersom du er over 25 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, kan vi tilby gratis vidaregåande opplæring.

Skuleåret 2023/24 har vi følgande utdanningstilbod tilrettelagt for vaksne:

  • Vg1 helse- og oppvekstfag og vg2 helsearbeidarfag etter Gloppenmodellen
  • Nettskuletilbod vg1 helse- og oppvekstfag
  • Nettskuletilbod vg3 tannhelsesekretær

Gloppenmodellen er ein vekslingsmodell kor ein vekslar mellom opplæring på skule og opplæring i bedrift/praksisfeltet. Tilbodet er tilpassa vaksne med anna morsmål enn norsk. 

Nettskuletilboda er eit samarbeid mellom Nettskulen Vestland og Firda vidaregåande skule. Kan hende kvardagen din er litt utfordrande og kompleks, eller reiseveg sett ein stoppar for å få kompetansen? Opplæringa vil hovudsakeleg vere nettbasert, men du må også rekne med nokre fysiske samlingar i løpet av skuleåret. Kan hende du alt er i eit relevant arbeid, og kan nytte dette som ein del av opplæringa? Dersom du ikkje er i arbeid, vil det vere behov for opplæring i relevant bedrift.

Høyrest dette interessant ut?

 

Du finn meir informasjon om nettskuletilbod vg1 helse- og oppvekstfag, skuleåret 2023-24 her.

 

Gloppenmodellen

Helsefag for minoritetsspråklege vart starta opp som eit pilotprosjekt ved Firda vidaregåande skule hausten 2013. Bakgrunnen for prosjektet var eit samarbeid mellom NAV Gloppen, Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune. Opplæringsmodellen er no kjent som Gloppenmodellen og vert nytta som opplæringsmodell fleire stadar.

Les meir om Gloppenmodellen

Helsefagarbeidar

Helsefag for minoritetsspråklege gjev etter endt utdanning fagbrev som helsefagarbeidar. All praksis blir godskrive som læretid. Opplæringa legg vekt på teori og språklæring i praksis.

I dag tilbyr Firda vgs. vg1 helse- og oppvekstfag og vg2 helsearbeidarfag etter Gloppenmodellen. Sluttkompetansen du går ut med etter endt opplæring, er at du kan søkje autorisasjon som helsefagarbeidar.

Nettskule

Frå hausten 2022 starta vi opp eit nettskuletilbod for vaksne som ynskjer å bli tannhelsesekretærar. Målgruppa er vaksne som enten jobber på tannlegekontor, men som manglar autorisasjon som tannhelsesekretær, eller andre vaksne som ønskjer å utdanne seg til tannhelsesekretær. 

Hausten 2023 utvidar vi nettskuletilbodet og tilbyr også vg1 helse- og oppvekstfag. Begge opplæringane vil bli gjennomført via nett på dagtid, samt nokre fysiske samlingar. I tillegg blir det praksis på relevant arbeidsplass, alt etter ønska sluttkompetanse.