Hopp til hovedinnhold

Vaksenopplæring

Bilder frå helsefag tilrettelagt for vaksne med anna morsmål enn norsk.

Dersom du er over 19 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, har du rett til vaksenopplæring og kan få tilbod om gratis opplæring (gjeld frå 1. august 2024). Andre kan også søkje og kan få tilbod om opplæring dersom det er ledige plassar.

Ny opplæringslov

Frå 1. aug 2024 gjeld ny opplæringslov. Denne omfattar også vaksenopplæring og gir vaksne sterkare rettar knytt til vidaregåande opplæring. Til dømes kan også dei som fyller 19 år få tilbod om vaksenopplæring, etter innføring av ny opplæringslov. 

Skuleåret 2024/25 har vi følgande utdanningstilbod tilrettelagt for vaksne:

  • Helsearbeidarfaget - Modulstrukturert opplæring for vaksne (Nettskuletilbod)
  • Helsearbeidarfaget - Modulstrukturert opplæring for vaksne (Menn i helse)
  • Helsearbeidarfaget - Modulstrukturert opplæring for vaksne (Gloppenmodellen)
  • Vg2 Helsearbeidarfag (Gloppenmodellen)
  • Vg2 Helsearbeidarfag (Nettskuletilbod)
  • Vg2 Helseservicefag (Nettskuletilbod)
  • Fellesfag for Helsearbeidarfaget (Gloppenmodellen - 3. året)
  • Praksiskandidatkurs

 

Søk vidaregåande opplæring for vaksne

Utdanningsprogram innan helse- og oppvekstfag ved Firda vgs

Det er stort behov for faglærte innan helsesektoren, og hos oss kan du velje mellom 3 ulike utdanningsprogram.

Les meir om tilbodet her

Modulstrukturert opplæring for vaksne

Fra 1. august 2024 vert det innført modulstrukturerte læreplanar for vaksne i grunnopplæringa. Modulstrukturert opplæring er ein måte å organisere opplæring fram mot fag- og sveinebrev. Det skal vere tilpassa, effektivt og fleksibelt, og tek utgangspunkt i den vaksne sine behov og livssituasjon. Hovudopplæringa vil skje meir i bedrift og mindre i skule. Ved Firda vgs tilbyr vi skuleåret 2024/2025 modulstrukturert opplæring i helsearbeiderfaget, etter Gloppenmodellen og gjennom nettskulen. 

Les meir om modulstrukturert opplæring for vaksne her

Meir søkelys på praktisk arbeid og livssituasjon i vaksenopplæringa

Nettskule

Nettskuletilboda er eit samarbeid mellom Nettskulen Vestland og Firda vidaregåande skule som skal legge til rette for fleksibel opplæring for vaksne.

Kanskje er kvardagen utfordrande og kompleks, eller reiseveg sett ein stoppar for å få kompetansen? Opplæringa vil hovudsakeleg vere nettbasert, men du må også rekne med nokre fysiske samlingar i løpet av skuleåret. Kan hende du alt er i eit relevant arbeid, og kan nytte dette som ein del av opplæringa? Dersom du ikkje er i arbeid, vil det vere behov for opplæring i relevant bedrift.

Les meir om nettskulen i Vestland her

 

Gloppenmodellen - helsearbeiderfag

Gloppenmodellen er ein vekslingsmodell kor ein vekslar mellom opplæring i skule og opplæring i bedrift/praksisfeltet. Tilbodet er tilpassa vaksne med anna morsmål enn norsk. Andre vaksne kan òg søke.

Praksisen går føre seg i heimkommunen, og blir godskrive som læretid. Opplæringa legg vekt på teori og språklæring i praksis. Etter endt utdanning og bestått  fagprøve får du fagbrev i helsearbeidarfaget, og du kan søkje om autorisasjon som helsefagarbeidar.

Les meir om Gloppenmodellen her