Hopp til hovedinnhold

Samtykkeskjema

Vi treng samtykke for å kunne nytte bilder til intern eller ekstern bruk. Du kan gi oss samtykke ved å nytte linken under.

Det er eleven som må logge seg på med sin bank-id. 

Bruk denne lenka for å gi oss samtykke; Samtykkeskjema bilde 

Her kan du lese informasjon frå Vestland Fylkeskommune om samtykke:

  • Vestland fylkeskommune bruker bilde i ulike media som t.d. internettsider, intranettsider, sosiale media, reklame, presentasjonar, brosjyrer og anna.
  • Bileta kan bli redigert, bearbeidd eller kombinert med tekst og grafiske uttrykk. Alle personar i bileta blir framstilt sympatisk og positivt. Bileta vil ikkje bli selt til andre partar, men dei kan bli brukt i andre media, t.d. når vi sender pressemeldingar til aviser eller liknande.
  • Bileta kan også ligge i eit fotoarkiv, der media og andre relevante aktørar kan bruke bileta i saker og tekstar som omtaler fylkeskommunen, våre tenester eller der det er relevant. Vi kan ikkje garantere for at bilete ikkje kan bli kopiert av andre frå t.d. internett.
  • Vi kan ikkje tilby honorar for bilde, og du må avstå frå krav om dette i framtida.
  • Du har rett til å be om å trekke tilbake samtykket i ettertid. Dette gjer du ved å vende deg til kommunikasjon@vlfk.no
  • Dersom du godtar desse vilkåra kan du fylle ut informasjonen på neste side. Vi takkar for at du vil støtte oss!
  • Eleven startar innsendinga av dette skjemaet. Dersom eleven er under 16 år vil det bli krevd signering frå føresette.