Hopp til hovedinnhold

Råd og utval

Elevane ved Firda vgs er representert i ulike råd og utval ved skulen.

Elevane er representert i:

I tillegg kan elevane engasjere seg i frivillige komitear som:

  • Haustfestkomiteen
  • Operasjon dagsverk
  • Russestyret
     

Elevmedverknad

Elevmedverknad er eit viktig prinsipp i opplæringa, og skulen skal førebu elevane på å delta i demokratiske avgjerdsprosessar og stimulere til samfunnsengasjement. Elevmedverknad inneber deltaking i avgjerder som gjeld læring, både for kvar einskild og for gruppa.