Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU)

LAMU 2021/22

Repr. leiinga:         Hallgeir Hansen (rektor)

Repr. leiinga:         Magne Larsen (avdelingsleiar)

Repr. tilsette:         Sine Charlotte Gade (Hovudverneombod)

Repr. tilsette:         Kariann Solhaug Russenes (lokalt verneombod idrett)

Repr. elevrådet:     Anna Grepstad Røysum (2DRA)