Hopp til hovedinnhold

Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU)

LAMU 2023/24

Repr. leiinga:         Hallgeir Hansen (rektor)

Repr. leiinga:         Magne Larsen (avdelingsleiar)

Repr. tilsette:         Sine Charlotte Gade (Hovudverneombod)

Repr. tilsette:         Kariann Solhaug Russenes (lokalt verneombod idrett)

Repr. elevrådet:     Torgrim Stegane (1MUA)

 

Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU) - 4 faste medlemmar:

  • 2 representantar frå arbeidsgjevarsida
  • 2 representantar frå arbeidstakarsida (Hovudverneombod er fast medlem i LAMU)
  • 1 elevrepresentant (valt av elevrådet)