Hopp til hovedinnhold

Skulemiljøutvalet

Skulemiljøutvalet/skuleutvalet 2023/24

Repr. fylkeskommunen/leiinga: Hallgeir Hansen (rektor)

Repr. tilsette:         Sine Charlotte Gade (Verneombod)

Repr. elevrådet:      Lars Erik Jordanger Loen (1IDA) 

Repr. elevrådet:       Annette Holt Øyås (2MUA)

Repr. elevrådet:       Mathias Takle Henriksen (3MUA)

Her kan du lese meir om skulemiljøutvalet sine oppgåver

Skulemiljøutval:

  • Har fokus på arbeidsmiljøet til elevane
  • Består av 3 representantar frå elevrådet (elevane skal vere i fleirtal)
  • Rektor (representerer fylkeskommunen)
  • Ein valt representant frå dei tilsette
  • Skulemiljøutvalet ved Firda vgs fungerer også som skuleutval

 

Skuleutvalet:

  • Styringsorgan for den vidaregåande skule
  • Består av representantar frå dei tilsette og fylkeskommunen, rektor og to elevrepresentantar valt av elevrådet.
  • Utvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skulen.
  • På Firda vgs er skulemiljøutvalet også skuleutvalet.