Hopp til hovedinnhold

Elevrådsstyret 2023/24

 

Elevrådsleiar:   Lars Erik Jordanger Loen (1IDA)

Nestleiar:            Phoebe Espina-Tauraseviciute (3STA)  

Sekretær:            Anna Brekke (1DRA)  

Miljøansvarleg (Styremedlem):   Kamilla Kvile Wergeland (3DAA)

Informasjonsansvarleg (Styremedlem): Ida Sandven Kjesbu (2MUA)

 

Arbeidsoppgåver:

  • Elevrådet skal ivareta elevane sine interesser i skulesamanheng.
  • Elevrådet er sett saman av tillitselevar frå alle klassane. Rett etter skulestart vel kvar klasse ein tillitselev og ein vararepresentant til elevrådet.
  • Elevrådsstyret er sett saman av elevrådsleiar, nestleiar, sekretær og to styremedlem som kan ha ulike roller/arbeidsoppgåver.
  • Elevrådsstyret førebur saker som skal opp i elevrådet, sender ut innkalling og sakliste og utarbeider referat frå kvart møte.
  • Referata skal godkjennast og signerast på neste elevrådsmøte.

 

Møter:

  • Elevrådet har møte 1 gong i månaden.
  • Dersom elevrådet eller ein femdel av elevane ønskjer det, skal det haldast allmøte for elevane på skulen, der alle elevane har tale-, forslags- og røysterett.
  • Leiinga og elevrådsstyret har møte minst ein gong i halvåret.
  • Elevrådet er representert i ulike råd og utval som t.d. skulemiljøutvalet, skuleutvalet,  LAMU og ungdomsrådet i Gloppen kommune

 

Tillitselevar og vara

Klasse Elevrådsrepresentant Vara
1STA   Johannes Paulus Paulides     Maria Solvang  
1IDA   Marie Hjelmeset     Sunniva Øren-Leirgul
1MUA   Torgrim Stegane     Joakim Tenold Ølnes  
1DAA/1DRA   Malene Henden Fridtun     Evy Maria Bjørnsen  
2STA   Even Kleppenes-Rygg     Leiv Ottar Bakketun  
2IDA   August Aa Berge     Emma Jensen  
2MUA   Charlotte Wiik     Annette Holt Øyås  
2DAA/2DRA   Ina Marie Bakke Halvorsen     Njål Øysteinsson Sortland  
3STA   Phoebe Espina-Tauraseviciute     Ingeborg Henden Fridtun  
3IDA   Guro Erikstad     Leif Magnus Grov Husevåg  
3MUA   Agathe Harkestad     Mathias Takle Henriksen  
3DAA/3DRA   Kaya Stæger-Breisnes    Nikole Radunceva

 

Meir om elevrådet sine oppgåver kan du lese her.