Hopp til hovedinnhold

Elevrådsstyret 2022/23

Elevrådsleiar:    Ruben Dybendal Nordvik (3MUA)

Medlem:            Ida Sandven Kjesbu (1DRA)

Medlem:             Kamilla Kvile Wergeland (2DAA) 

Medlem:             Julian Fløde (3IDA)

Medlem:             Natalie Otnheim Leikanger (3DAA)

Arbeidsoppgåver:

  • Elevrådet skal ivareta elevane sine interesser i skulesamanheng.
  • Elevrådet er sett saman av tillitselevar frå alle klassane. Rett etter skulestart vel kvar klasse ein tillitselev og ein vararepresentant til elevrådet.
  • Elevrådsstyret er sett saman av elevrådsleiar, nestleiar, sekretær og eitt styremedlem.
  • Elevrådsstyret førebur saker som skal opp i elevrådet, sender ut innkalling og sakliste og utarbeider referat frå kvart møte.
  • Referata skal godkjennast og signerast på neste elevrådsmøte.

Møter:

  • Elevrådet har ca 1 møte i månaden.
  • Dersom elevrådet eller ein femdel av elevane ønskjer det, skal det haldast allmøte for elevane på skulen, der alle elevane har tale-, forslags- og røysterett.
  • Leiinga og elevrådsstyret har møte minst ein gong i halvåret.
  • Elevrådet er representert i ulike råd og utval som t.d. skulemiljøutvalet, skuleutvalet,  LAMU, folkehelseutvalet og ungdomsrådet i Gloppen kommune

 

Tillitselevar og vara

Klasse Elevrådsrepresentant Vara
KOMB Aya Omar Aldibil Elmi Osman Elmi
1STA Mathias Ødven Johansen Tuva Fjellkårstad
1IDA Marcel Piwko Ida Kristine Rønnekleiv
1MUA Adam Wiik Ese Eirin Støfringsdal
1DAA/1DRA Ida Sandven Kjesbu (1DRA) Ina Marie Brakke Halvorsen (1DAA)
2STA Phoebe Espina-Tauraseviviute Ingeborg Henden Fridtun
2IDA Alva Johanna Heggdal-Verlo Magnus Klakegg
2MUA Agathe Harkestad Lea Therese Viken Oppedal.
2DAA/2DRA Kamilla Kvile Wergeland (2DAA) Kaya Stæger-Breisnes (2DRA
3STA Vegard Hovstad Sunniva Befring
3IDB/3STB Sara Kirketeig (3STB) Alfred Daling Korsøen (3IDB)
3IDA Julian Fløde Hedda Finseth Nese
3MUA Ruben Nordvik Karoline Hetle Alsaker
3DAA/3DRA Natalie Otnheim Leikanger (3DAA) Jeannette Furaha (3DRA)