Elevrådsstyret 2021/22

Elevrådsleiar:   Katinka Lundheim (3DAA)

Nestleiar:          Kellie Huus (3STA)

Medlem:            Ola Seime Langeteig (2STA)

Medlem:            Emilie Gimmestad Vik (2DAA)

Vara til elevrådsstyret: Anna Grepstad Røysum (2DRA)

Arbeidsoppgåver:

  • Elevrådet skal ivareta elevane sine interesser i skulesamanheng.
  • Elevrådet er sett saman av tillitselevar frå alle klassane. Rett etter skulestart vel kvar klasse ein tillitselev og ein vararepresentant til elevrådet.
  • Elevrådsstyret er sett saman av elevrådsleiar, nestleiar, sekretær og eitt styremedlem.
  • Elevrådsstyret førebur saker som skal opp i elevrådet, sender ut innkalling og sakliste og utarbeider referat frå kvart møte.
  • Referata skal godkjennast og signerast på neste elevrådsmøte.

Møter:

  • Elevrådet har ca 1 møte i månaden.
  • Dersom elevrådet eller ein femdel av elevane ønskjer det, skal det haldast allmøte for elevane på skulen, der alle elevane har tale-, forslags- og røysterett.
  • Leiinga og elevrådsstyret har møte minst ein gong i halvåret.
  • Elevrådet er representert i ulike råd og utval som t.d. skulemiljøutvalet, skuleutvalet,  LAMU, folkehelseutvalet og ungdomsrådet i Gloppen kommune

 

Tillitselevar og vara

Klasse Elevrådsrepresentant Vara
KOMB Zenawi Abrha Habte  Helen Abrha Habte 
1MUA  Isabel Eftevand Martti Tugade Pykkönnen 
1DAA/1DRA Amalie Lundervik Sælen  Mailene Myklebust Rustøen 
1STA Ingeborg Henden Fridtun Marta Midthjell Lunde/Ada Johanne Borgund
1IDA  Alva Johanna Heggedal-Verlo  Tobias Fjeldtvedt 
2MUA Amalia   Ann Kristin
2DAA/2DRA Anna Grepstad Røysum (drama)  Emilie Gimmestad Vik (dans)
2STA  Ola Seime Langeteig Kamilla Kvile Wergeland
2STB/2IDB Lene-Astrid Mannaart Toni Shiraz Amin 
2IDA John Henning Gotteberg Dorthea Evebø
3MUA Antonina Zerbst  Tobias Tyssedal Pastén
3DAA/3DRA Katinka Lundheim (dans) Oline Senneset (drama) 
3STA Kellie Huus  Per Martin Solbakk Flølo