Bilde av Gamlebygget og skuleplassen ved Firda vgs

Firda vidaregåande – meir enn ein skule

Firda vgs ligg på Sandane i Gloppen kommune. Vi har 370 elevar og 75 tilsette. Vi er kjent som ein hybelskule der ca 50% av elevane bur på hybel. På ettermiddag/kveldstid har vi Open skule som er eit aktivitetstilbod til alle våre elevar. Her kan du gjere lekser, møte venner, kjøpe billeg middag, vere med på klatring og ete gratis kvelds. Her møter du Liv, vår miljøkoordinator, som er med å skape trygge gode rammer for elevane.
Eit utandørs bilete av unge mennesker og natur i Nordfjord

Fagopplæring for vaksne i Nordfjord

Nordfjord går saman om opplæringstilbod for vaksne. Alle dei utlyste tilboda om vaksenopplæring for vaksne i Nordfjord skjer etter "Gloppenmodellen", i eit samarbeid mellom NAV, dei vidaregåande skulane og kommuner/bedrifter i Nordfjord. Modellen kombinerer praksis og teori.

Aktuelle saker

24.03.2022

Russerevyen "Firdarussen på villspor!"

Russen ynskjer velkomen til russerevy 24.03.22 kl 19.00

Bilde av russen på scena
16.03.2022

Program for hospitering 9. klasse

21. - 22. mars

Bilde av Firda vgs og skuleplassen
15.02.2022

Digitalt informasjonsmøte for russ og føresette

Vi inviterar årets russ og føresette til digitalt informasjonsmøte for russen i Vestland tysdag 15.02. kl 18.00

Bilde av russelue