Opplæringstilbod for vaksne i Nordfjord hausten 2023

Personar som sit i graset med utsikt mot fjorden

Opplæringstilbod HAUSTEN 2023

Oppstart:

 • Sal, service og reiseliv, Stryn vgs
 • Helsefagarbeider, Firda vgs

Vg2

 • Restaurant- og matfag, Stryn vgs
 • Helse- og oppvekstfag, Firda vgs

Vg3

 • Restaurant- og matfag, Måløy vgs
 • Bygg – og anlegg, Stryn vgs
 • Helsefagarbeider, Firda vgs
 • Teknologi- og industrifag, Eid vgs

Målgrupper for tilbodet

 • Minoritetsspråklege elevar
 • Registrerte arbeidssøkjarar i NAV
 • Andre vaksne med vaksenrett
 • Ungdom som har brukt opp ungdomsretten til vidaregåande utdanning

Lenke til nærare informasjon om tilbodet