Program for hospitering 9. klasse

Bilde av Firda vgs og skuleplassen

21. - 22. mars

Planar for hospiteringsdagane ved Firda vgs. Velkomne!  

  

DANS – ta med treningskle og drikkeflaske!  

MÅNDAG:                                                                          

Tid 

Aktivitet 

Rom 

10.10 - 10.30   

Velkomst  

Kultursalen 

10.30 - 11.30  

Innstudering               

Lærar: Åshild 

Store dansesal 

11.30 - 12.15  

LUNSJ   

 

12.15 - 13.15  

Jazz 

Lærar: Helena 

Store dansesal 

13:25-14:30  

Moderne 

Lærar: Judith Karin 

Store dansesal 

 

TYSDAG:

Tid 

Aktivitet 

Rom 

10.15 - 10.45  

Jazz 

Lærar: Helena 

Store dansesal

10.45 - 11.40  

Innstudering + tøying

Lærar: Åshild 

Store dansesal 

11.40 - 12.15  

LUNSJ   

 

12.15 - 13.00 

Hospiteringsvisning

Kultursalen

13:10-14:00 

Info og samtale med Vg2

Lærar: Helena og Judit Karin

A202

    

 

DRAMA - hugs å ta på treningsklede begge dagar  

MÅNDAG:

Tid 

Aktivitet 

Rom 

10.15-10.30 

Velkommen og kort info. 

Kultursalen 

10.30–11.30 

Maskearbeid i Teater og rørsle 1 (2drama og Vibeke) 

Dramasalen  -   E166 

11.30-12.05 

Lunsj 

Kantina 

12.05–13.35 

Teaterensemble med 1drama og Gunn Tone  Dramasalen  -   E166

13.45-14.30

Info.økt med Ingeborg Dramasalen  -   E166

 

TYSDAG: 

Tid 

Aktivitet 

Rom 

10.15-11.40 

Monologarbeid med Teaterproduksjon 2  (3drama og Vibeke) 

Dramasalen  -   E166 

11.30-12.15 

Lunsj 

Kantina 

12.15-13.00 

Framsyning med musikk, drama- og danseelevar i Kultursalen 

Kultursalen  

13.20-14.30  

Drama og samfunn (3drama og Ingeborg) 

Dramasalen  -   E166 

 

 

Musikk - Ta med instrument! 

MÅNDAG:

Time 

Fag 

Grupper 

Rom  

Klasse/elev 

Lærar ansvar 

Innhald / aktivitet 

10.15-10.30 

    Kultursal

Rektor + Rådgjevar 

Diverse orienteringar 

10.30-11.00 

”Bli kjent” / Info om musikklinja 

Alle  

Aula (D106) 

 

Solfrid/Martin 

Børge og Sarah 

11.10-11.55 

 

Alle  

 

 

 

 

11.55-12.20 

PAUSE 

 

 

 

 

 

12.20-13.05 

Samspel 

 

D106/C213/C216/C114/C115 

3mua 

Olai/Thomas 

Samspel/ teori

13.15-14.30

Samspel 

 

 

3mua 

Olai/Thomas 

Samspel 

 

TYSDAG: 

Time 

Fag 

Grupper 

Rom  

Klasse/elev 

Lærar ansvar 

Innhald / aktivitet 

10.10-10.50 

10.55-11.15 

11.20-11.40 

10.10-10.35 

10.40-11.00 

11.05-11.40 

Lytting 

Musikk 

Musikk 

Musikk 

Musikk 

Lytting 

Todelte grupper 

C110 

C114 

C215 

C114 

C215 

C110

1mua (halv klasse) 

Nora, Jakob 

Nora, Jakob 

Mana, ? 

Mana, ? 

1mua (halv klasse)

Elisabeth 

Øystein 

Olai 

Øystein 

Olai 

Elisabeth 

Musikkteori og lytting 

Kva er bruksinstrument 

Kva er instrument fordjuping 

Kva er bruksinstrument 

Kva er instrument fordjuping 

Musikkteori og lytting 

11.40 

PAUSE 

         

12.15-13.00 

Framsyning 

Alle 

Kultursal  

Elevar frå musikk, dans og drama 

Thomas 

Visning/konsert 

13.00-14.30

Kor  (45 min) 

Aktivitet-Padlet 

Oppsummering 

Alle

Aula 

Martin  

ED,SN,ØE,OF, TB 

 

 

 

Studiespesialiserande – ta med kle til å vere ute måndagen 

MÅNDAG:

Tid 

Aktivitet 

Rom 

10.15-10.30  

Samling ved rektor  og Tove Hanne 

Kultursalen  

10.40–11.40 

Tur/ekskursjon Grasdalen 

Ute 

11.40-12.15  

Klima og miljøfag 

(Hans og Eirik)  

Ute

12.15–14.00  

Friluftsliv 

Naturfag 

Geografi 

Ute 

14.00-14.30  

Oppsummering 

Ute 

 

TYSDAG:

Tid 

Aktivitet 

Rom 

10.10-10.55   

MIK (Charlotte) 

A201 

11.00-11.40 

Sosiologi (Sine)  

A201 

11.40-12.15  

Lunsj med 1sta 

Open skule 

12.15 – 13.00  

 Framsyning musikk og danselinja 

Aulaen  

13.10- 14.30  

Kjemi (Kjell Olav/Else) 

 D012 

 

 

IDRETTSFAG 

MÅNDAG:

Tid 

Aktivitet 

Stad 

 Kommentar

Ansvarleg 

10.15 – 10.30 

Velkommen og kort felles informasjon om skulen og hospiteringa 

Kultursalen 

 

Rektor og rådgjevarar 

+ Ole Morten Mardal 

10.30 –  11.20 

Kjapp omvisning i hallen. 

Gjennomgang av aktivitetslære og bredde/toppidrett 

Gjennomgang av plan for hospiteringa 

Val av idrettsaktivitet i fordjupingsøkta tysdag 

 

 

Ole Morten Mardal 
Magne Larsen 

11.20 - 12.00 

Lunsj i kantina 

 

 

 

12.00 – 14.15 

Rullering mellom aktivitetar: 

-Innebandy 

-Klatring 

-Basistrening 

-Spikeball 

Trivselshallen 

Rullering mellom aktivitetane. 25 min på kvar aktivitet 

 

Ingmar Sægrov 

Jens Christian Andenæs 

Henriette Bolstad Banne 

Knut Førde 

14.15 – 14.30 

Oppsummering av dagen 

Spørsmål og svar 

Trivselshallen 

 

Ole Morten Mardal  

 

TYSDAG:

Tid 

Aktivitet 

Stad 

 Kommentar

Ansvarleg 

10.15 – 12.00 

Fordjupingsøkt for alle 

Fotball, handball, volleyball, turn og evt andre idrettar 

Trivselshallen 

Kunstgrasbana? 

Praktisk økt i valt idrett 

 

12.00 – 12.45 

Lunsj og omvisning på skulen med elevar frå 2IDA/2IDB 

 

 

Ole Morten Mardal 

Jens Christian Andenæs 

12.45 – 14.30 

Workshop for idrettsfaga: 

- Treningslære 

- Idrett og samfunn 

- Treningsleiing 

 

Auditoriet i hallen 

Tribuna i Firdahallen 

Trivselshallen 

 

Rullering mellom de ulike faga/stasjonane. 30 min på kvar. 

Informasjon om fag, innhald og arbeidsmåtar.  

Ingmar Sægrov 

Ole Morten Mardal 

Knut Førde/Jens Christian Andenæs 

+ elever frå vg2 og vg3 

 

Viktig informasjon angåande hospitering på idrettsfag 

Dette må du ha med deg til hospiteringsdagane: 

  • Treningskle og innesko til bruk i hallen
  • Utekle og fotballsko for dei som ønskjer å ha fordjupingsøkt i fotball på tysdag
  • Handkle og skiftetøy

Om du er skada eller ikkje kan delta på praktiske økter, er du likevel velkommen til å observere. 
Verdisaker kan de låse inn i skap når vi har praktiske økter. 
Mindre endringar på planen kan komme og vil bli oppdatert på skulen si heimeside www.firda.vgs.no   

Vi vil gjerne ha beskjed dersom nokon av dei som hospiterer på idrettsfag skal overnatte på skulen, slik at vi kan organisere litt aktivitet på kveldstid for disse. Er det idrettshospitantar som skal overnatte ber vi om at følgjande blir formidla til fagkoordinator Ole Morten Mardal: 

  • Namn på dei som skal overnatte
  • Informasjon om kva type idrettsaktivitet dei likar å drive med 

Har de spørsmål rundt hospiteringsdagane kan de kontakte fagkoordinator Ole Morten Mardal eller avdelingsleiar Magne Larsen 

Kontaktinformasjon: 

Fagkoordinator

Avdelingsleiar 

Ole Morten Mardal

Magne Larsen  

Epost: Ole.Morten.Mardal@vlfk.no

Epost: magne.larsen@vlfk.no  

Tlf: 900 53 143

Tlf: 415 30 887