Hopp til hovedinnhold

Faga på Idrettslinja

I tabellen under finn du oversikt over dei ulike faga, kva trinn dei ulike faga ligg til og kor mange årstimar det enkelte fag omfattar.

Fag

Årstimar i faget:

Fellesfag

 VG1

VG2

VG3

Norsk

113

112

168

Engelsk

140

 

 

Matematikk: Vg1: 1P / 1T , Vg2: 2P  / ( R1 = 140t)

140

84

 

Naturfag

140

 

 

Framandspråk: Nivå I / Nivå II

113

112

 

Samfunnsfag

 

84

 

Geografi

 

56

 

Historie

 

56

113

Religion og etikk

 

 

84

Programfag

 

 

 

Aktivitetslære

140

140

140

Treningslære

56

84

140

Idrett og samfunn

 

56

84

Treningsleiing

 

56

112

Valfritt programfag

Breddeidrett eller Toppidrett

 

140

 

140

 

140

Sum timar pr år

982

980

981

 

Om idrettsfaga:

Treningslære: Omhandlar treningsplanlegging, kroppens oppbygging og funksjon, kva som skjer i kroppen når vi trenar, treningsformer og -metodar.

Idrett og samfunn: Omhandlar idretten si rolle i samfunnet, organisering av idretten og idrettens verdigrunnlag.

Treningsleiing: Omhandlar trenar- og leiarrolla, øving i praktisk leiing og planlegging og gjennomføring av arrangement.

Aktivitetslære: Består av varierte idrettsaktivitetar, basistrening og friluftsliv.

Breddeidrett: Består av varierte idrettsaktivitetar, basistrening og fysisk aktivitet i eit helseperspektiv.

Toppidrett: Består av treningsplanlegging, basistrening og ferdighetsutvikling.