Hopp til hovedinnhold

Musikk er eit studieførebuande utdanningsprogram, og du vil såleis ha dei same fellesfaga som på studiespesialiserande. I tillegg har du ei rekke fag som er retta mot programområdet musikk. Musikklinja gjev deg studiekompetanse samtidig som du får jobbe med interessene dine.

Kvifor velje musikklinja?

 • Du får utvikle deg vidare innafor musikk i eit inspirerande miljø
 • ​Du får opplæring i både praktisk utøvande og teoretiske musikkfag
 • Du vel eit hovudinstrument og får undervisning individuelt
 • Du har samspel i ulike grupper og får synge i kor
 • Det er ikkje noko krav at du kan notar på førehand, men det er ein fordel
 • Du får delta på huskonsertar og offentlege konsertar
 • Du får generell studiekompetanse samtidig som du får utvikle dei musikalske interessene dine

Utstyr og øvingsrom

 • Notasjonsprogrammet Sibelius installert på elevPC-ordninga
 • 4 samspelsrom med fullt utstyrt PA, gitar,- bassforsterkarar og piano/keyboard
 • God tilgang til øvingsrom
 • 9 øvingsrom med piano, og eit rom med marimba
 • Elevane på musikklinja kan nytte skulen sine øvingsrom etter skuletid og i helgar
 • Studio
 • Til konsertar: 2 scener med full lyd/lysrigg og konsertflygel i aula og kultursal i Trivselshagen

 

Kontaktinfo

Har du spørsmål om musikklinja, ta kontakt med:

Solfrid Bjørkum

Avdelingsleiar musikk, dans og drama
Bilde av Solfrid Bjørkum, avdelingsleiar musikk, dans, drama