Hopp til hovedinnhold
Dronning Sonja helser på elevane ved vaksenopplæringa ved Firda vgs i 2017

Sluttkompetanse: Fagbrev

Gloppenmodellen er ein vekslingsmodell kor ein vekslar mellom opplæring i skule og opplæring i bedrift/praksisfeltet. Tilbodet er tilpassa vaksne med anna morsmål enn norsk. Andre vaksne kan òg søke.

Praksisen går føre seg i heimkommunen, og blir godskrive som læretid. Opplæringa legg vekt på teori og språklæring i praksis. Etter endt utdanning og bestått  fagprøve får du fagbrev i helsearbeidarfaget, og du kan søkje om autorisasjon som helsefagarbeidar.

Les meir om Gloppenmodellen her